Δημοσιεύσεις // Νυκτερινή ενούρηση

Νυκτερινή ενούρηση

Η νυκτερινή ενούρηση αποτελεί ένα από τα συχνότερα προβλήματα που απασχολεί παιδιά και γονείς. Τις περισσότερες φορές, εφόσον πρόκειται για μεμονωμένο σύμπτωμα, δε συνοδεύει κάποια παθολογία του ουροποιητικού, απλώς μια ανωριμότητα των μηχανισμών του, που χρειάζονται απλώς λίγο περισσότερο χρόνο.

Η επίσκεψη στο γιατρό έχει νόημα ώστε να ελεγχθεί η παρουσία ή όχι συνοδών συμπτωμάτων, να διενεργηθεί- εφόσον χρειάζεται- έλεγχος προς αποκλεισμό πιθανών παθολογικών αιτίων και να προταθούν τα κατάλληλα μέτρα ή και φαρμακευτική αγωγή προς βελτίωση και περιορισμό του φαινομένου.