Σύγχρονες υπηρεσίες Χειρουργικής Παίδων

Λαπαροσκοπική και ελάχιστα
επεμβατική χειρουργική
παιδιών και εφήβων

Ειρήνη Στ. Παπαγεωργίου - Χειρουργός Παίδων

Σύγχρονες υπηρεσίες Χειρουργικής Παίδων

Σύγχρονες τεχνικές / Σεβασμός στο αισθητικό αποτέλεσμα / Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου / Περιορισμός μετεγχειρητικών και μετατραυματικών ουλών / Συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων για σύνθετα περιστατικά

Παθήσεις

Η Χειρουργική Παίδων αποτελεί ειδικότητα με εξαιρετικά ευρύ αλλά και εξειδικευμένο αντικείμενο. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι μία από τις ειδικότητες με τον μεγαλύτερο χρόνο ειδίκευσης στη χώρα μας. Ο παιδοχειρουργός εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση ενός μεγάλου φάσματος παθήσεων της νεογνικής, βρεφικής, παιδικής αλλά και εφηβικής ηλικίας. Ένα μικρό δείγμα των συχνότερων παθήσεων που απασχολούν τον παιδοχειρουργό παρουσιάζεται εν συντομία στις παρακάτω ενότητες.